Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/19

- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla uczestników kontynujących zajęcia w PM.
- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla NOWYCH uczestników.
- Informator o zajęciach.
- Zasady przeprowadzania badan uzdolnien kierunkowych.
- Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA

Aby zapisać się na zajęcia do Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2018/19 należy:
KROK 1 zarejestrować się przez Internet (można to zrobić także w Pałacu) i podać odpowiednie dane (PESEL, adres, szkołę, itd.) na stronie warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl - w wyszukiwarce placówek znaleźć Pałac Młodzieży
• Od 23.08 do 27.08. – rejestracja kandydatów i wybieranie zajęć,
KROK 2 wybrać zajęcia – na wszystkie zajęcia przeprowadzane są sprawdziany, informacja o terminie sprawdzianów jest automatycznie ustalana w systemie po złożeniu wniosku
KROK 3 wydrukować podanie (automatyczny układ po rejestracji)
KROK 4 złożyć w punkcie rekrutacyjnym w Pałacu podanie podpisane przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
• Od 23.08 do 27.08. – składanie podań w Pałacu Młodzieży (poniedziałek - piątek w godz. 10.00-19.00)
KROK 5 zgłosić się w wyznaczonym terminie na sprawdzian
• w dn.28.08. - 29.08 –badanie uzdolnień kierunkowych
KROK 6 sprawdzić w systemie, na swoim koncie, do jakich grup został kandydat zakwalifikowany ,
• 30.08. –listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata
KROK 7 potwierdzić wolę uczestnictwa w zajęciach w systemie, sprawdzić listę kandydatów przyjętych na zajęcia
• 30.08. - 31.08. – potwierdzanie woli uczestnictwa w zajęciach kandydatów zakwalifikowanych
• 31.08. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ Z GODZINAMI – W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM
PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMATOREM O ZAJĘCIACH na stronie www.pm.waw.pl
INSTRUKCJA rekrutacji dla kandydatów znajduje się w MENU /pomoc na stronie warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  INFORMATOR o ZAJĘCIACH