Zapisy

ZAPISY DO PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/19

- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla uczestników kontynujących zajęcia w PM.
- Zarządzenie Dyrektora PM w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego dla NOWYCH uczestników.
- Informator o zajęciach.
- Zasady przeprowadzania badan uzdolnien kierunkowych.
- Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej.

TERMINY /daty z godzinami dostępne w systemie rekrutacyjnym/
• od 10.05. do 18.05. (godz.12.00)– potwierdzanie kontynuacji przez dotychczasowych uczestników
• od 21.05 do 5.06. – rejestracja nowych kandydatów i wybieranie nowych zajęć – składanie wniosków w PM
• od 6 - 13.06 – sprawdziany dla kandydatów i uczestników, którzy wybrali nowe zajęcia (dokładny termin zobaczysz po rejestracji/logowaniu)
18.06. – ogłoszenie wyników - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacja na koncie kandydata/uczestnika
• 18 - 22.06. – potwierdzanie woli uczestnictwa przez kandydatów zakwalifikowanych
• 27.06. – lista przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia

ZAPISY na stronie:  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  INFORMATOR o ZAJĘCIACH