Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Pałac Młodzieży w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  pm.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.2017.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.01.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak alternatywnego tekstu przy treściach graficzych

Oświadczenie sporządzono dnia 14.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooaceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Zaborska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Pałac Młodzieży w Warszawie, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Świętokrzyskiej. Wejście główne w centralnej części budynku i wejście dodatkowe od strony skrzyżownia ulic Świętokrzyskiej i ul. Emilli Plater. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego i dodatkowego znajduje się winda dla wózków.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w centralnym holu oraz po prawej stronie od wejścia dodatkowego.

osoby na wózkach samodzielnie mają dostęp do holu głównego i części pomieszczeń na parterze. Do części parteru prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu w asyscie portiera. W budynku jest winda dostępna wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz schodołazy pozwalające dostać się na pozostałe kondygnacje PM. Winda posiada oznaczenia dla osób niewidzących

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po obu stronach holu centralnego (po lewej dla pań po prawej dla panów), przed klatką schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Pałacu Młodzieży nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Pałacu Młodzieży nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.