Taniec Jazzowy

 • Grupa podstawowa

  Wiek

  • 7-10 lat - grupa 11

  Wymagania

  Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  Dla nowych uczestników – sprawdzian ruchowy

  Zakres sprawdzianu:

  • gibkość ciała
  • koordynacja i pamięć ruchowa
  • orientacja przestrzenna

  Na sprawdzian:

  • wygodny strój do ćwiczeń
  • obuwie miękkie lub na boso

  Zagadnienia ogólne i efekty

  Poznajemy własne możliwości ruchowe, rytmiczne i taneczne na bazie tańca jazzowego, klasycznego i modern.

  Rozwijamy gibkość, równowagę, siłę i motorykę.

  Pracujemy nad koordynacją ruchowo-przestrzenną oraz pamięcią ruchową.

  Uczymy się współpracy w grupie.

  Łączymy pasję, radość i dobrą zabawę.

 • Grupy średniozaawansowane

  Wiek

  • 9-13 lat - grupa 12
  • 12-19 lat - grupa 13

  Wymagania

  Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  Dla nowych uczestników – sprawdzian ruchowy

  Zakres sprawdzianu:

  • gibkość ciała
  • koordynacja i pamięć ruchowa
  • orientacja przestrzenna

  Na sprawdzian:

  • wygodny strój do ćwiczeń
  • obuwie miękkie lub na boso

  Zagadnienia ogólne i efekty

  Rozwijamy własne możliwości ruchowe, rytmiczne i taneczne na bazie tańca jazzowego, klasycznego i modern.

  Pogłębiamy gibkość, równowagę, siłę i motorykę.

  Pracujemy nad koordynacją ruchowo-przestrzenną oraz pamięcią ruchową.

  Uczymy się współpracy w grupie.

  Łączymy pasję, radość i dobrą zabawę.

 • Zespół MIRAGE

  Wiek

  • 8-12 lat - grupa 14 (Mirage 3)
  • 12-16 lat - grupa 15 (Mirage 2)
  • 13-19 lat - grupa 16 (Mirage)

  Wymagania

  Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  Dla nowych uczestników – sprawdzian ruchowy

  Zakres sprawdzianu:

  • poczucie rytmu
  • gibkość ciała
  • koordynacja i pamięć ruchowa
  • orientacja przestrzenna
  • podstawowa terminologia tańca jazzowego i tańca klasycznego
  • doświadczenie taneczne

  Na sprawdzian:

  • wygodny strój do ćwiczeń
  • obuwie miękkie lub na boso

  Zagadnienia ogólne i efekty

  Łączymy style taneczne takie jak modern, jazz i taniec klasyczny.

  Pogłębiamy gibkość, równowagę, siłę i motorykę.

  Pracujemy nad wyrazem scenicznym.

  Współtworzymy spektakle taneczne oraz rozwijamy się w kierunku pokazów solo i w duecie.

  Reprezentujemy pałac Młodzieży na zawodach tanecznych.

  Wyjeżdżamy na obozy taneczne