Informacje o pływalni

Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach dodatkowych
Sprawozdanie z badań próbki wody
Roczna ocena jakości wody

UWAGA!
Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie karnety, które utraciły ważność po 19 czerwca 2020r.
zostały automatycznie przedłużone do 30 grudnia 2020r.

Sprzedaż karnetów wyłącznie w kasie I piętro w godzinach:
poniedziałek i środa w
godz. 9.00 - 17.45

wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 16.00

                                                                                       Zapraszamy