Dni wolne

DNI BEZ ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH:
23 grudnia 2017 r
27 grudnia 2017 r. 
30 marca 2018 r.
31 marca 2018 r.
2 maja 2018 r.