Z powodu pandemii odwołane zostały wszystkie nasze przedstawienia. Aby jednak nasza praca nie poszła na marne w czasie ferii uruchomiliśmy studio nagrań.

Już po raz drugi nasi uczestnicy spotkali się by zaprezentować się i skonfrontować swoje umiejętności w artystycznych zmaganiach.