Język hiszpański

 • Poziom A1

  Wiek

  11-18 lat (16- 30 osób w grupie) grupa początkująca

  Wymagania

  Zainteresowanie językiem, ciekawość świata hiszpańskojęzycznego oraz ...najważniejsze... motywacja i chęć do nauki

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Wymowa, ortografia.
  • Gramatyka, leksyka, idiomy na poziomie A1.
  • Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, ćwiczenia z komunikacji językowej.
  • Podstawowe wiadomości z geografii, historii, kultury, obyczajów i życia codziennego krajów hiszpańskojęzycznych.
  Efekty

  Świadome, poprawne i swobodne operowanie przyswojonymi strukturami leksykalno-gramatycznymi w różnych sytuacjach komunikacyjnych – poziom A1

 • Poziom A2

  Wiek

  12-19 lat (16- 25 osób w grupie) grupa zaawansowana

  Wymagania

  Znajomość słownictwa i gramatyki na poziomie A1,

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Gramatyka, leksyka, idiomy, konstrukcje peryfrastyczne na poziomie A2.
  • Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, ćwiczenia z komunikacji językowej.
  • Standardy egzaminacyjne i typy zadań występujące na egzaminie gimnazjalnym, maturalnym, DELE.
  • Dodatkowe wiadomości poszerzające znajomość historii, geografii, kultury, obyczajów i życia codziennego narodów hiszpańskojęzycznych w zależności od kalendarza świąt, obchodów i uroczystości oraz aktualnych wydarzeń kulturalnych i politycznych.
  Efekty

  Świadome, poprawne i swobodne operowanie przyswojonymi strukturami leksykalno-gramatycznymi w różnych sytuacjach komunikacyjnych – poziom A2

 • Poziom B1

  Wiek

  13-19 lat (16-25 osób w grupie) grupa zaawansowana

  Wymagania

  Znajomość słownictwa i gramatyki na poziomie A1,

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Gramatyka, leksyka, idiomy, konstrukcje peryfrastyczne na poziomie B1/B2.
  • Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, ćwiczenia z komunikacji językowej.
  • Ćwiczenie technik egzaminacyjnych.
  • Pogłębianie wiadomości na temat społeczno-kulturowego aspektu życia w krajach hiszpańskojęzycznych.
  Efekty

  Świadome, poprawne i swobodne operowanie przyswojonymi strukturami leksykalno-gramatycznymi w różnych sytuacjach komunikacyjnych – poziom B1/B2

Galeria zdjęć Pracowni Modelarstwa

Modelarstwo(1)
Modelarstwo(2)
Modelarstwo(3)
Modelarstwo(4)
Modelarstwo(6)
Modelarstwo(7)
Modelarstwo(8)
Modelarstwo(9)