Akademia Młodego Aktora

Wiek

  • 12 - 13 lat grupa podstawowa 12
  • 13 - 16 lat grupa podstawowa 13
  • 13 - 19 lat grupa zaawansowana 14

Wymagania

Rozmowa kwalifikacyjna i badanie predyspozycji kierunkowych.

Kandydat:

Kandydat powinien mieć przygotowany wiersz lub fragment prozy.

Badanie predyspozycji kierunkowych składa się z następujących części:

rozmowa kwalifikacyjna:

  • jasne wyrażanie myśli, mówienie w sposób przekonujący o sobie i swoich zainteresowaniach,

badanie predyspozycji aktorskich:

  • dobór repertuaru (odpowiedni dla wieku, wybrany z książki, czy z Internetu, wiedza o autorze tekstu),
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • interpretacja świadcząca o stopniu zrozumienia tekstu,

Zagadnienia ogólne

W programie wszystkich grup:
Uczenie się wewnętrznej dyscypliny, opanowania uczucia tremy, szacunku dla osiągnięć własnych i innych, oraz wzajemnej życzliwości i solidarności a przede wszystkim współodpowiedzialności za występ,
Pobudzanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej, wrażliwości na kulturę żywego słowa.
Praca z tekstem: wierszem, prozą, utworem dramatycznym.

Zajęcia warsztatowe:
. nauka dykcji i wymowy,
. improwizacje,
. ćwiczenia dramowe, scenki, etiudy, gest i ruch sceniczny,
. poznawanie środków artystycznego wyrazu i stosowanie ich na scenie,
. uczenie się sposobów przekazywania stanów emocjonalnych związanych z przeżyciami granych postaci,
. interpretacja tekstu,
 
Grupa zaawansowana:
Szlifowanie talentów, praca nad interpretacją, poszukiwanie środków wyrazu artystycznego do wystawianych treści,

Efekty

1 - 2 razy w roku wychowankowie wystawiają przygotowane przedstawienia oraz  biorą udział w występach i koncertach pracowni i Pałacu.

 ZAPRASZAMY DO GALERII

Sesja teatralna Akademii Młodego AktoraI 2018

ZADUSZKOWA CHWILA 2017

TANGO V 2017

OD UCHA DO UCHA v 2017

MATKA III 2017

ŚWIATECZNE SPOTKANIE XII 2016

MUZYCZNE ZADUSZKI XI 2016

Galeria zdjęć Pracowni Teatru i Muzyki

Tim 01
Tim 02
Tim 03
Tim 04
Tim 05
Tim 06
Tim 07
Tim 08
Tim 09
Tim 10
Tim 12
TiM11