Taniec Towarzyski STYL

 • Grupy średniozaawansowane

  Wiek

  • 8-11 lat - grupa 1
  • 12-19 lat - grupa 2

  Wymagania

  Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  Dla nowych uczestników – sprawdzian ruchowy.

  Zakres sprawdzianu:

  Umiejętność zatańczenia w rytmie prostych choreografii Samby, Cha Cha, Jive’a, Walca Angielskiego, Walca Wiedeńskiego.

  Na sprawdzian:

  • strój swobodny, nie krępujący ruchów, krótki rękaw
  • buty na zmianę, wygodne z miękką podeszwą umożliwiające tańczenie.

  Zagadnienia ogólne

  Repertuar:

  • Tańce standardowe: Walc angielski, Tango, Walc Wiedeński, Slowfox, Quickstep.
  • Tańce latynoamerykańskie: Cha Cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive.
  • Elementy tańców narodowych, tańców w kręgu, tańców świata, Latino, form zespołowych, podstaw akrobatyki.

  Zagadnienia ogólne:

  • Rozwijanie umiejętności tanecznych w dążeniu do kreacji dojrzałego i świadomego tancerza.
  • Nowe kroki i figury, doskonalenie techniki tanecznej i poszerzanie repertuaru tanecznego sprawiają, że na zajęciach nigdy nie jest nudno.
  • Tworzenie nowych choreografii zespołowych i indywidualnych daje materiał na liczne pokazy i turnieje, w których uczestnicy biorą udział.
  • Elementy tańców grupowych i charakterystycznych powodują, że nasze układy różnią się od innych.

  Dodatkowo jest możliwość udziału w okazjonalnych warsztatach i szkoleniach z różnych form tanecznych.

  Organizujemy taneczne zimowiska i obozy letnie.

  Organizujemy również imprezy taneczne z udziałem rodzin.

  Efekty

  Umiejętność zatańczenia prostych choreografii tanecznych w rytmie.

  Znajomość różnych form tanecznych.

  Gotowość do występów publicznych i chęć dalszego rozwoju tanecznego.

 • Grupy zaawansowane

  Wiek

  • 9-14 lat - grupa 3
  • 12-19 lat - grupa 4

  Wymagania

  Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  Dla nowych uczestników – sprawdzian ruchowy.

  Zakres sprawdzianu:

  Umiejętność zatańczenia w rytmie prostych choreografii Samby, Cha Cha, Rumby, Jive’a, Walca Angielskiego, Walca Wiedeńskiego, Tango i Quickstepa. Pewność siebie podczas prezentacji.

  Na sprawdzian:

  • strój swobodny, nie krępujący ruchów, krótki rękaw
  • buty na zmianę, wygodne z miękką podeszwą umożliwiające tańczenie.

  Zagadnienia ogólne

  Repertuar:

  • Tańce standardowe: Walc angielski, Tango, Walc Wiedeński, Slowfox, Quickstep.
  • Tańce latynoamerykańskie: Cha Cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive.
  • Elementy tańców narodowych, tańców w kręgu, tańców świata, tańców latynoskich, form zespołowych, kontakt improwizacji, podstaw akrobatyki.

  Zagadnienia ogólne:

  • Rozwijanie umiejętności tanecznych w dążeniu do kreacji dojrzałego i świadomego tancerza.
  • Nowe kroki i figury, doskonalenie techniki tanecznej i poszerzanie repertuaru tanecznego sprawiają, że na zajęciach nigdy nie jest nudno.
  • Tworzenie nowych choreografii zespołowych i indywidualnych daje materiał na liczne pokazy i turnieje, w których uczestnicy biorą udział.
  • Elementy tańców grupowych i charakterystycznych powodują, że nasze układy różnią się od innych.

  Dodatkowo jest możliwość udziału w okazjonalnych warsztatach i szkoleniach z różnych form tanecznych.

  Organizujemy taneczne zimowiska i obozy letnie.

  Organizujemy również imprezy taneczne z udziałem rodzin.

  Efekty

  Umiejętność zatańczenia rozbudowanych choreografii tanecznych zgodnie z charakterem tańca.

  Znajomość techniki tańca towarzyskiego oraz różnych form tanecznych.

  Gotowość do występów publicznych, otwartość na zdrową rywalizację sportową i chęć dalszego rozwoju tanecznego.