Język rosyjski

 • Poziom - grupa 7

  Wiek

  12-19 lat (16 osób w grupie) grupa 7 początkująca

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Rozmowa kwalifikacyjna - test pisemny (motywacje do podjęcia nauki języka rosyjskiego, diagnoza predyspozycji językowych oraz wiedzy dotyczącej geografii i kultury Rosji).

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty


   - Wprowadzenie alfabetu rosyjskiego – nauka czytania i pisania od podstaw.
   - Ruchomość akcentu w języku rosyjskim
   – ćwiczenie prawidłowej wymowy głosek w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej.
   - Podstawowe reguły ortograficzne i fonetyczne.
   - Słownictwo na poziomie podstawowym – m.in. nawiązywanie kontaktu i zawieranie znajomości, przedmioty i obiekty w codziennym otoczeniu (dom, szkoła, miasto), rodzina, zakupy, zainteresowania.
   Uwagi: praca z podręcznikiem Как раз 1 dla klasy 1 LO WSiPu.
  Efekty

  Rozbudzenie zainteresowania językiem rosyjskim i kulturą krajów rosyjskojęzycznych, opanowanie przez uczestników podstawowych zwrotów i wyrażeń przydatnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz stworzenie podstaw (ortograficznych, fonetycznych i gramatycznych) do dalszej nauki języka rosyjskiego.

 • Poziom - grupa 8

  Wiek

  12-19 lat (16 osób w grupie) grupa średniozaawansowana

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Test leksykalno-gramatyczny

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty


  - Kontynuacja treści realizowanych w ramach pierwszego roku nauki.
  - Słownictwo na poziomie średniozaawansowanym.
  - Utrwalenie dotychczas poznanej leksyki.
  - Tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: ludzie i rzeczy, dom i jego wyposażenie, podróże, usługi, sport, praca, zdrowie, świat przyrody.
  Uwagi: praca z podręcznikiem Как раз 2 dla klasy 2 LO WSiPu
  Efekty

  Uczestnik potrafi porozumiać się za pomocą języka rosyjskiego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, umiejętność tworzenia podstawowych tekstów w języku rosyjskim – np. email, ogłoszenie, list. .

Galeria zdjęć Pracowni Modelarstwa

Modelarstwo(1)
Modelarstwo(2)
Modelarstwo(3)
Modelarstwo(4)
Modelarstwo(6)
Modelarstwo(7)
Modelarstwo(8)
Modelarstwo(9)