Język angielski

Wiek

13-17 lat (16-25 osób w grupie) grupy średniozaawansowane i zaawansowane

Wymagania

Sprawdziany:
SPRAWDZIAN PISEMNY 21.06.2016 i 23.06.2016 Godz. 15.45-19.15 Sala 215 (co pół godziny 16 osób)

Test typu multiple choice obejmujący:

  • znajomość podstawowego słownictwa (zgodnie z katalogiem tematów maturalnych). 
  • użycie podstawowych czasów
  • znajomość zasad mowy zależnej

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Poznanie i opanowanie umiejętności i struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do zdania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Opanowanie technik egzaminacyjnych ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego.
  • Omówienie problemów bieżących krajów anglosaskich, Polski i świata w oparciu o autentyczne anglojęzyczne teksty źródłowe. 
  • Przedstawienie ciekawostek kulturowych i historycznych krajów anglosaskich.
Efekty

Opanowanie umiejętności językowych oraz zakresu materiału umożliwiających zdanie egzaminu maturalnego

Galeria zdjęć Pracowni Modelarstwa

Modelarstwo(1)
Modelarstwo(2)
Modelarstwo(3)
Modelarstwo(4)
Modelarstwo(6)
Modelarstwo(7)
Modelarstwo(8)
Modelarstwo(9)