Programowanie - język Python

Termin

Grupa 34. – czwartek 17.00 - 18.30   |   11-12 lat
Grupa 38. – sobota 12.00 - 13.30   |   12-13 lat
sala 334

Wiek

11 – 13 lat,   klasy VI - VII
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

  • Znajomość szkolnego materiału z matematyki do V klasy.
  • Umiejętność myślenia algorytmicznego.
  • Znajomość logomocji
  • Zamiłowanie do matematyki.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Rozwijanie myślenia algorytmicznego.
  • Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
  • Wykorzystywanie modułu Turtle (grafika żółwia) do rozwiązywania zadań konkursowych.
  • Definiowanie własnych funkcji i ich zastosowanie w programach.
  • Operacje na tekstach, listach, krotkach.
  • Tworzenie prostych gier z użyciem modułu Pygame oraz interfejsu graficznego Tkinter
Efekty

Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku Python, rozwiązywać proste programy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)