Artystyczne projektowanie stron internetowych

Termin

Grupa 10. – czwartek 18.00 - 20.15
Grupa 11. – sobota 9.30 – 11.45
sala 335

Wiek

11 – 14 lat, klasa VI – II gimn.
(12 osób w grupie), grupa średniozaawansowane

Wymagania

Umiejętność tworzenia:

  • animacji w programie Gimp (praca na warstwach) i w programie PowerPoint (przypisywanie animacji, akcji i wyzwalaczy);
  • publikacji w programie Publisher;
  • oryginalnych haseł reklamowych.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Nauka języka HTML, CSS, podstawy JavaScript.
  • Poznawanie programowania poprzez interaktywne zabawy.
  • Tworzenie grafiki dla potrzeb WWW w programie Gimp.
  • Pozyskiwanie materiałów z Internetu z uwzględnieniem prawa autorskiego.
  • Poznanie zasad typografii strony internetowej i elementów estetyki.
  • Tworzenie indywidualnych i wspólnych projektów tematycznych.
Efekty

Wychowanek wykonuje prostą witrynę internetową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, krzyżówek, quizów, animacji.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)