Programowanie – język C++

Termin

Grupa 33. – sobota  9.30 - 11.45

Wiek

13 – 19 lat, od VII klasy
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Znajomość szkolnego materiału z matematyki do VI klasy.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Zainteresowanie tematyką zajęć.
 • Zamiłowanie do matematyki

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Ogólne wprowadzenie do programowania.
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
 • Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami.
 • Zapoznanie z podstawowymi algorytmami klasycznymi.
 • Wykorzystanie podczas zajęć platformy SZKOPUŁ oraz SOIG.
 • Wykorzystanie biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier.
 • Podstawy programowania wizualnego (Builder C++).
 • Tworzenie projektów zespołowych na konkurs na aplikację.
Efekty

Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)