Projektowanie stron internetowych

Termin

Grupa 9. – wtorek 17.45 - 20.00
sala 335

Wiek

11 – 12 lat, klasa V – VI
(12 osób w grupie), grupa podstawowa

Wymagania

Umiejętność tworzenia:

  • animacji w programie Gimp (praca na warstwach) i w programie PowerPoint (przypisywanie animacji, akcji i wyzwalaczy);
  • publikacji w programie Publisher;
  • oryginalnych haseł reklamowych.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Nauka języka HTML z elementami CSS.
  • Praca na platformach e-learningowych (Nauka podstaw programowania - JavaScript, Phyton, Scratch, C++ - w formie interaktywnych zabaw i zadań).
  • Tworzenie grafiki dla potrzeb WWW w programie Gimp.
  • Pozyskiwanie materiałów z Internetu z uwzględnieniem prawa autorskiego.
  • Poznanie zasad typografii strony internetowej i elementów estetyki.
  • Tworzenie indywidualnych i wspólnych projektów tematycznych.
Efekty

Wychowanek wykonuje prostą witrynę internetową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, krzyżówek, quizów, animacji.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)