Programowanie - język Python & Java

Termin

Grupa 35. – czwartek 18.45 - 20.15
sala 334

Wiek

13 – 15 lat, od VII klasy
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Umiejętność pisania prostych programów w języku Python.
 • Umiejętność myślenia algorytmicznego.
 • Zamiłowanie do matematyki.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Rozwijanie myślenia algorytmicznego.
 • Rozwiązywanie zadań konkursowych w języku Python c.d. (algorytmy klasyczne).
 • Wstęp do programowania obiektowego w języku Python.
 • Tworzenie prostych gier z wykorzystaniem modułów Tkinter, Turtle oraz Pygame.
 • Poznanie środowiska programistycznego do tworzenia aplikacji Java.
 • Ogólne wprowadzenie do programowania obiektowego w języku Java.
 • Tworzenie prostych gier w języku Java (Greenfoot).
 • Programowanie wizualne w języku Java (AWT, Swing).
Efekty

Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku Python, rozwiązywać proste programy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

Galeria zdjęć Pracowni Informatyki i Matematyki

Informatyka(2)
Informatyka(3)
Informatyka(4)
Informatyka(5)
Informatyka(6)
Informatyka(7)
Informatyka(8)
Informatyka(9)