Akrobatyka podstawowa

Wiek

6 – 19 lat
(16-24 osób w grupach podstawowych)
(12 osób w grupach zaawansowanych)

Wymagania

Opis kandydata:

 • Szczupła sylwetka, bez wad postawy;
 • Ogólna bardzo dobra sprawność fizyczna;
 • Wrodzone predyspozycje do akrobatyki;
 • Samodzielność i pracowitość.

Sprawdzian:

 • Ocena zdolności motorycznych: * koordynacja i skoczność - wyskoki: kuczne, rozkroczne, z całym obrotem; * gibkość - skłony: w siadzie prostym i rozkrocznym, w leżeniu przodem; * siła - kuczki w zwisie na drabinkach. * Dla kandydatów do grup podstawowych, którzy uzyskają wybitne wyniki na sprawdzianie istnieje możliwość zapisów do grup zaawansowanych w ramach wolnych miejsc

Zagadnienia ogólne

 • Gry i zabawy zwinnościowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Rozwijanie szybkości, zwinności, siły i gibkości.
 • Nauka podstaw akrobatyki.
 • Nauka skoków na trampolinie – akrobatyka + batut .
 • Nauka skoków na ścieżce akrobatycznej – akrobatyka podstawowa.
 • Kształtowanie sprawności ogólnej.
 • Rozwijanie koordynacyjnych zdolności motorycznych (skoczności, siły gibkości, równowagi, zwinności).
 • Nauka podstawowych elementów zespołowych dziewcząt i chłopców.
 • Poznanie przepisów i układów klasyfikacyjnych Polskiego Związku Gimnastycznego.
 • Udział w imprezach sportowych na terenie placówki, a dla grup zaawansowanych udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Efekty
Uczestnicy potrafią poprawnie wykonać (w stopniu od dostatecznego do bardzo dobrego):
 • przewrót w przód i w tył,
 • stanie na rękach i na głowie,
 • przerzut bokiem,
 • mostek z pozycji leżącej.
 • wybrane elementy na trampolinie i na ścieżce akrobatycznej