Rysunek

Wiek

8 – 12 lat (16 – 20 osób w grupie) instruktor Robert Jankowski
8 – 19 lat (16 – 20 osób w grupie) grupy początkujące instruktor Paweł Pośrednik

Wymagania

Zainteresowanie sztuką, działaniami twórczymi związanymi z rysowaniem. Umiejętność obserwacji, spostrzegawczość, wyobraźnia twórcza

Sprawdzian:
Sprawdzian rysunkowy. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kreatywnej pracy

Zagadnienia ogólne

  • Uczestnicy uczą się rysować piórkiem, patykiem i tuszem, ołówkiem, węglem, sepią, pastelami.
  • Wykonują prace na podłożach zróżnicowanych pod względem koloru, faktury, formatu.
  • W młodszych grupach rysują z wyobraźni na tematy związane z przeżyciami, przyrodą, postaciami ludzi i zwierząt. W starszych z natury (martwa natura, postać ludzka).
Efekty

Umiejętność oddania różnymi technikami rysunkowymi ogólnego charakteru rysowanych przedmiotów, zjawisk, wydarzeń z uwzględnieniem zasad kompozycji. Własna ich interpretacja. Uczestnicy biorą udział w konkursach plastycznych.