Programowanie Pascal / Delphi

Termin

Grupa 26. – poniedziałek 17.00 - 19.15
Grupa 27. – czwartek 16.00 - 18.15

Wiek

11–19 lat
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Umiejętność logicznego myślenia.
 • Znajomość szkolnego materiału z matematyki.
 • Umiejętność pracy z systemem Windows, znajomość klawiatury.
 • Chęć do pracy i dobrej zabawy

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Ogólne wprowadzenie do programowania.
 • Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu.
 • Wykorzystanie typów danych, funkcji, procedur i bibliotek.
 • Programowanie wizualne w Delphi (pisanie programów wzbogaconych o graficzny interfejs użytkownika).
 • Wykorzystanie elementów matematyki w tworzonych programach.
 • Udział w konkursach matematycznych i informatycznych.
 • Wykorzystywanie gier logicznych, matematycznych i historycznych (przestrzennych, planszowych i komputerowych).
 • Poruszanie tematyki m.in. historycznej, obywatelskiej.
 • Udział w imprezach pracownianych i ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik umie napisać aplikację w języku Pascali w programie Delphi, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.