Programowanie Python z grafiką

Termin

Grupa 7. – poniedziałek 17.15 - 19.30

Wiek

10–13 lat, klasa V-VI
(12 osób w grupie), grupa podstawowa

Wymagania

 • Znajomość obsługi komputera.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Pomysłowość.
 • Zainteresowanie informatyką.
 • Znajomość szkolnego materiału matematyki.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Praktyczne poznanie środowiska Python i podstaw programowania z wykorzystaniem modułu Turtle.
 • Wprowadzenie do wykonywania obliczeń w języku Python.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych w języku Python.
 • Kształtowanie logicznego myślenia, spostrzegawczości i cierpliwości.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów informatycznych, matematycznych i logicznego myślenia np.
 • miniLogia, Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR”.
 • Udział w konkursach logicznych informatycznych.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się programami z pakietu Corel.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy oraz przedstawiania informacji na wybrany temat w różnej formie i postaci.
 • Wykorzystanie grafiki w dokumentach użytkowych (kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, kalendarze, plakaty).
 • Zastosowanie i korzystanie z urządzeń wspomagających projekty graficzne (np.
 • aparat cyfrowy, tablet, skaner, drukarka).
 • Wykorzystywanie nie tylko komputerowych gier edukacyjnych, planszowych historycznych, logicznych, łamigłówek przestrzennych.
 • Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z korzystaniem z komputera i Internetu.
 • Korzystanie z zasobów Internetu.
 • Udział w imprezach pracownianych i ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik potrafi tworzyć aplikacje w języku Python z wykorzystaniem modułu Turtle i Math, rozwiązywać proste problemy matematyczne i algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.