ECDL z grafiką

Termin

Grupa 30. – wtorek 17.45 - 20.00
Grupa 31. – piątek 16.00 - 18.15

Wiek

10–15 lat
(12 osób w grupie), grupy podstawowe

Wymagania

 • Zainteresowanie informatyką.
 • Znajomość szkolnego materiału z informatyki.
 • Umiejętność pracy z systemem Windows, obsługi komputera.
 • Podstawowa znajomość programów graficznych.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

 • Doskonalenie podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci, korzystania z programów pakietu biurowego (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne).
 • Nabycie umiejętności posługiwania się programami graficznymi Gimp i pakietem Corel.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy oraz przedstawiania informacji na wybrany temat w różnej formie i postaci.
 • Wykorzystanie grafiki w dokumentach użytkowych (kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, kalendarze, plakaty).
 • Zastosowanie i korzystanie z urządzeń wspomagających projekty graficzne (np. aparat cyfrowy, tablet, skaner, drukarka).
 • Popularyzowanie „rozrywkowej matematyki” poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek, łamigłówek, testów, zadań.
 • Wykorzystywanie nie tylko komputerowych gier edukacyjnych, planszowych historycznych, logicznych, łamigłówek przestrzennych.
 • Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z korzystaniem z komputera i Internetu.
 • Korzystanie z zasobów Internetu.
 • Udział w imprezach pracownianych i ogólnopałacowych.
Efekty

Uczestnik potrafi efektywnie pracować z komputerem, przeglądarką internetową, pakietem biurowym, edytorem grafiki i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.