Projektowanie gier - grupa zaawansowana

Termin

Grupa 40. – poniedziałek 17.30 - 19.45

Wiek

14 – 19 lat, od II klasy gimn.
(12 osób w grupie), grupa zaawansowana

Wymagania

Zajęcia dla młodzieży zainteresowanej programowaniem i grafiką.

  • Znajomość podstaw języka C++ lub C#
  • Umiejętność logicznego myślenia.
  • Znajomość systemu Windows 7.
  • Preferowana znajomość języka angielskiego.

Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Projektowanie gier i pisanie gier sieciowych.
  • Poznanie zasad działania gier sieciowych i tworzenie własnych gier wykorzystujących protokoły sieciowe.
  • Tworzenie i wykorzystywanie grafiki 3D i animacji.
  • Tworzenie kodu gry w języku C#.
Efekty

Wychowanek rozumie zasady działania gier sieciowych i potrafi je współtworzyć w ramach pracy grupowej.