Katarzyna Porczak

[zobacz wszystkie zajęcia instruktora]
Ukończyłam Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz SGH i ASP w Warszawie. Dyplom uzyskałam z Wyróżnieniem Dziekańskim w 2007 roku w Pracowni Rzeźby prof. Adama Myjaka. Zajmuje się
 rysunkiem, malarstwem i rzeźba. W Pałacu Młodzieży prowadzę zajęcia z Ceramiki.