ŚMIECHU WARTE

to tytuł projektu teatralnego zrealizowanego przez grupy Twórczych Działań Teatralnych.

Na zakończenie roku grupa KREATOR przygotowała widowisko "PCHŁA SZACHRAJKA", a grupa FORMAT spektakl "JAK KSIĄŻĘ FLOREK SZUKAŁ SOBIE ŻONY" - oba w dość żartolbliwym tonie. Przedstawienia można było zobaczyć 14,15,i 16 czerwca 2019 r.

Poczucie humoru odgrywa dużą rolę w życiu człowieka. Często ułatwia mu obiektywne spojrzenie na siebie i otaczający świat, odróżnienie spraw mniej ważnych od zasadniczych, uczy optymizmu, czasem nawet życiowej odwagi. "Humor jest przeciwieństwem sentymentalizmu, cierpiętnictwa i patosu... Humor nie jest kompromisem, jest przezwyciężeniem i siebie i rzeczywistości."  (S.Szuman, O dowcipie i humorze, Lwów 1938)

Irena Słońska w książce „Dzieci i książki”, PZWS, W-wa 1959, wyróżniła następujące rodzaje komizmu, odbieranego już we wczesnym dzieciństwie:

  •  humor słowno - intelektualny
  •  humor sytuacyjny
  •  komizm postaci,

Największą ilość tego rodzaju utworów wprowadzili do naszej literatury dziecięcej J. Brzechwa i J. Tuwim - twórcy tzw. nurtu nonsensu, groteski, absurdu. Utwory obu autorów przyjmowane są entuzjastycznie, owe "wiersze niedorzeczne" są narzędziem intelektualizacji dziecka przez zabawę i śmiech. Przemawiają one do dziecięcych odbiorców, do ich wyobraźni, unikając łatwego sentymentalizmu i natrętnej dydaktyki, choć w niektórych utworach są elementy dydaktyczne, ale w bardzo delikatnej formie.