z przymrużeniem oka - projekt teatralny TDT

Ukazaniu odwiecznej walki DOBRA ze ZŁEM służył projekt teatralny zrealizowany przez grupy TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ TEATRALNYCH i pokazany 10 grudnia.

 

Choć temat poważny potraktowaliśmy go „Z PRZYMRUŻENIEM OKA”

Diabły – namawiają, Anioły ostrzegają, a  co wybierze człowiek, po której stronie się opowie  i jak zakończyły się „Świąteczne zmagania” pokazała Grupa FORMAT    w przedstawieniach zagranych 10.12.2017  g. 11.00   i  16.12.2017  g. 11.30

Diabełki nie chciały radości i miłości, chciały popsuć święta, czy udało im się  sprawić, że „ŚWIĄT NIE BĘDZIE”? Grupa KREATOR  wystąpiła 10.12.2017  g. 11.00 i 15.12.2017  g. 19.00.

17.12.2017  g. 11.00  zagramy podczas charytatywnej imprezy Fundacji EVA „GWIAZDKA ŚWIECI DLA DZIECI”  w „Kolejówce” – ul. Szczęśliwicka 56

TDT Sw 02
TDT Sw 03
TDT Sw 04
TDT Sw 05
TDT Sw 06
TDT Sw 07
TDT Sw 08
TDT Sw 09
TDT Sw 10
TDT Sw 11
TDT Sw 12
TDT Sw 13
TDT Sw 14
TDT Sw 15
TDT Sw 16
TDT Sw 16a
TDT Sw 17
TDT Sw 18
TDT Sw 19
TDT Sw 20
Z PRZYMRUŻENIEM OKA"]