PEgaz

W ramach nowego programu Biura Edukacji dofinansowanie otrzymały  4  projekty z PM.
Projekty obejmują organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówkę wspierając wszechstronny rozwój młodych warszawiaków. Działania PM mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Zapraszamy do udziału w projektach :