Komunikaty

     
Przydatne informacje:    

Nieobecni instruktorzy:          

⇨ Rozkład zajęć 2019/2020    
⇨ Rekrutacja 2020/2021
⇨ Informator o pracowniach
⇨ Informacje o pływalni
⇨ Dni wolne
⇨ Regulamin uczestnika
⇨ Dokumenty do pobrania

 

Komisja Złotej Odznaki, w skład której wchodzą Złoci Odznakowicze –zapoznała się z dokumentami potwierdzającymi wysoką frekwencję na zajęciach, uczestnictwo w imprezach organizowanych w ciągu roku szkolnego oraz wyróżniającą się aktywnością podczas zajęć.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia z zakresu działalności pracowni oraz przygotowany i zrealizowany pod okiem Instruktorów projekt – zadanie dla kandydatów, Komisja postanowiła, że Złote Odznaki Pałacu Młodzieży otrzymują:
Antonina Grupińska
Natala Napiórkowska
Dominika Wasilczuk
Zuzanna Wójcik
Wojciech Kulczyk
Mikołaj Słomczyński
Mateusz Wierzbowski
Milan Wróblewski
Pani Katarzyna Wyrzykowska-Tomczak- Odznaka Honorowa

Uroczystość Święta PM
Złota Odznaka w PANORAMIE
Zdjęcia

  • Logo 3
  • Logo 5
  • Logo 6
  • Logo 7
  • Logo 1
  • Logo 4
  • Logo 2